Msze Św.

w niedziele i święta:
9:00, 11:00
W sobotę Msza wieczorna jest również Mszą niedzielną

w dni powszednie:
9.00 (wtorek i czwartek)
18.00 (latem) w pozostałe dni powszednie
17.00 (zimą) w pozostałe dni powszednie

W czasie Adwentu Msze św. tylko popołudniu. 

Boże Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok - Świętej Bożej Rodzicielki:
11:00, 13:00

Święta „zniesione”:
9.00 lub 17.00 (zimą) 18.00 (latem)


Nabożeństwa

Pierwszy piątek miesiąca:
Godzinę przed Mszą Świętą adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

Pierwsza sobota miesiąca:
45 minut przed Mszą Świętą adoracja Najświętszego Sakramentu,modlitwa różańcowa i okazja do spowiedzi. 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
W każdą środę.

Modlitwy za przyczyną św. Antoniego Padewskiego z indywidualnymi prośbami:
W każdy wtorek.

Różaniec w październiku:
Od poniedziałku do soboty pół godziny przed Mszą Święta. 

Majowe i Czerwcowe:
W łączności z Mszą Świętą w ciągu tygodnia.

Droga krzyżowa w Wielkim Poście:
Każdy piątek pół godziny przed Mszą Świętą. Po niej Msza z kazaniem pasyjnym.

W piątek przed Niedzielą Palmową, droga krzyżowa po Mszy Świętej, ulicami parafii. 

Gorzkie Żale w Wielkim Poście:
Po Mszy niedzielnej. 

Spowiedź Św.

każdego dnia
15 minut przed Mszą Świętą

I piątek miesiąca
od 17.00 do 18.00 (latem);
od 16.00 do 17.00 (zimą)

I sobota miesiąca
od 17.15 do 18.00 (latem);
od 16.15 do 17.00 (zimą)

Pogrzeb

Podczas zgłaszania w kancelarii parafialnej pogrzebu należy dostarczyć akt zgonu zmarłego a także kartę dla zarządcy cmentarza (jeśli pochówek ma się odbyć na naszym parafialnym cmentarzu). 

Jeśli zmarły ma być pochowany na cmentarzu parafialnym należy podać numer kwatery na cmentarzu w celu uzupełnienia księgi cmentarnej i sprawdzenia, czy w danym grobie można pochować kolejną osobę. 


CMETARZ PARAFIALNY

REGULAMIN CMENTARZA
Parafii św. Antoniego Padewskiego w Nożynie 

obowiązujący od 2 lutego 2019 roku

 1. Cmentarz parafialny jest zarządzany przez parafię rzymskokatolicką św. Antoniego Padewskiego w Nożynie. Zarządcą cmentarza jest każdy proboszcz parafii. 
 2. Na terenie cmentarza wolno przebywać w godzinach od 7.00 do 21.00. 
 3. Zwiedzający cmentarz winni zachowywać się poważnie, stosownie do świętości miejsca. Należy podporządkować się poleceniom zarządcy cmentarza. 
 4. Na cmentarzu nie wolno: 

— chodzić po trawnikach i grobach;

— zaśmiecać terenu;

— zrywać kwiatów, zieleni, gałęzi;

— palić tytoniu, pić alkoholu, zachowywać się krzykliwie;

— zabierać na cmentarz zwierząt, np. psów;

— jeździć rowerami, taczkami itp. bez zgody zarządcy cmentarza;

— rozdawać druków i pism bez zgody proboszcza;

— sprzedawać jakich bądź towarów lub uprawiać jakikolwiek proceder zarobkowy;

— sadzić jakichkolwiek drzew i krzewów, bez zgody zarządcy cmentarza;

 1. Składowanie wszelkich odpadów dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego kontenerze, który znajduje się na cmentarzu.
 2. Pochówek zwłok może odbywać się tylko za zgodą najbliższej rodziny i zarządcy cmentarza.
 3. Ekshumacja zwłok wymaga odpowiedniej zgody Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (SANEPID). 
 4. Stawianie i likwidowanie pomników oraz grobowców dopuszczalne jest tylko za zgodą zarządcy cmentarza, przez osoby do tego upoważnione po uprzednim przedstawieniu projektu i kosztorysu. Za ustawienie nagrobka na cmentarzu należy uiścić do kasy parafialnej 10 % od rzeczywistej wartości pomnika. 
 5. Po upływie 20 lat od pochowania zwłok, należy zgłosić się w kancelarii parafialnej celem dokonania przedłużenia opłaty za dzierżawę miejsca na cmentarzu. Miejsce zarezerwowane podlega również opłacie dzierżawy jak w przypadku grobu ziemnego. Obecnie opłata dzierżawy za miejsce na cmentarzu wynosi 200 zł na 10 lat, 400 zł na 20 lat. W przypadku grobów dziecięcych (nie mających pomników jak dla dorosłych) opłata wynosi 100 zł na 10 lat, 200 zł na 20 lat. 
 6. W sprawach pogrzebu należy przestrzegać zasad prawa kościelnego oraz ustawy władzy cywilnej. 
 7. Cmentarz katolicki, podobnie jak świątynia, jest miejscem świętym, przeznaczonym wyłącznie do chowania zmarłych i odprawiania nabożeństw żałobnych. Poszanowanie godności tego miejsca jest obowiązkiem każdego odwiedzającego. 

Chrzest Św.

Sakramentu chrztu świętego udzielamy w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00, jak również z Boże Narodzenie i Wielkanoc o godzinie 11.00. 

W celu zgłoszenia chrztu dziecka należy zgłosić się w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

 • akt urodzenia dziecka;
 • dane o rodzicach chrzestnych: imiona, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania (rodzicami chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane, które mają nienaganna postawę moralną);
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania chrzestnych o praktykowaniu wiary;
 • jeśli rodzice dziecka mieszkają poza naszą parafią, należy dostarczyć pisemną zgodę proboszcza miejsca zamieszkania na udzielenie sakramentu chrztu dziecku. 

I Komunia Św.

Pierwsza Komunia Święta odbywa się każdego roku w niedzielę przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało). Gdyby ustalono inny termin, to zostanie to ogłoszone w pierwszych dniach września roku poprzedniego. 

Do przyjęcia dziecka do I Komunii Św. Wymagane są dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka;
 • jeśli dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii należy przedstawić zgodę pisemną własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej.

Bierzmowanie

PROGRAM DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY BIERZMOWANEJ DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

1. CEL:

— ewangelizacja: doprowadzenie osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania do świadomej decyzji wiary oraz towarzyszenie w dalszym wzroście;

—  wprowadzenie we wspólnotę parafialną: pomoc w poznaniu jej i odkryciu w niej swego miejsca oraz podjęciu odpowiedzialności za nią.

2. ZAŁOŻENIA

a) Program obejmuje młodzież, która:

— przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania ,

— przyjęła sakrament bierzmowania i odkryła swoje miejsce we wspólnocie parafialnej (klasy ponadpodstawowe).

b) Duszpasterskie przygotowanie kandydatów do bierzmowania nie zastępuje przygotowania katechetycznego, ale mu towarzyszy.

c) Spotkania mają prowadzić kandydatów do doświadczenia żywego Kościoła i włączyć we wspólnotę lokalną poprzez:

— wspólną modlitwę i przeżywanie liturgii,

— posługę w parafii,

— zdobywanie wiedzy na temat parafii i diecezji.

d) Przygotowanie kandydatów do bierzmowania trwa dwa lata.

e) Kandydaci posługują się Indeksami, które służą weryfikacji uczestnictwa w formacji w zakresie podstawowym – określają niezbędne minimum, by zakończyć formację przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.

f) Po przyjęciu sakramentu bierzmowania młodzież ma możliwość kontynuacji formacji w grupach formacyjnych (m. in. w zrzeszeniach katolickich: stowarzyszeniach, ruchach, wspólnotach, diakoniach).

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

a) Wydział Duszpasterski:

— wprowadza program w parafiach:

— opracowuje i dostarcza konieczne materiały duszpasterskie (m.in. konspekty spotkań),

—  formuje współpracowników księży proboszczów, odpowiedzialnych za realizację programu w parafii,

—  odpowiada na pytania dotyczące realizacji programu.

b) Dziekani:

—  jeśli jest taka potrzeba, koordynują współpracę na terenie dekanatu (na prośbę proboszczów).

c) Proboszczowie:

—  są odpowiedzialni za włączenie kandydatów do bierzmowania w życie parafii zgodnie z założeniami diecezjalnego programu duszpasterstwa bierzmowanych.

d) Wspólnota parafialna:

—  modli się w intencji młodzieży,

— współpracuje z księdzem proboszczem we wprowadzaniu młodzieży wżycie parafialne.

e) Zrzeszenia (ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty):

— współpracują w prowadzeniu rekolekcji kerygmatycznych,

— organizują spotkania modlitewne i posługę młodzieży w parafii,

— wprowadzają młodzież po bierzmowaniu do grup formacyjnych w parafii (ruchów, stowarzyszeń, wspólnot).


W naszej parafii przygotowanie do bierzmowania rozpoczynamy w klasie VI i VII Szkoły Podstawowej a sakrament przyjmujemy w klasie VII i VII SP. Najbliższe terminy sakramentu bierzmowania to lata: 2021, 2023, 2025.

Wymagane dokumenty:

— metryka chrztu;

— w przypadku osób starszych — świadectwo katechizacji szkolnej.

Małżeństwo

Narzeczeni planujący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się wcześniej w kancelarii parafialnej w celu ustalenia z księdzem proboszczem terminu i godziny Mszy św. ślubnej. 

Najpóźniej na 3 miesiące przed ślubem narzeczeni ustalają z księdzem termin spotkania w celu spisania protokołu przedślubnego. Wymagane dokumenty:

— dowody osobiste narzeczonych; 

— aktualna metryka chrztu świętego (3 miesiące wstecz) — „świeżość” metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, poświadcza się też sakrament bierzmowania,

— świadectwo bierzmowania (jeśli nie jest odnotowane na metryce chrztu);

— zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej; 

— zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne, tzw. Ślub konkordatowy) lub akt związku cywilnego, jeśli taki wcześniej zawarto.

— dane świadków małżeństwa (spisane z dowodu osobistego: imiona, nazwisko, wiek, adres zamieszkania);

Namaszczenie chorych

W każdy pierwszy piątek miesiąca ksiądz proboszcz odwiedza chorych z Komunią Święta. Jest możliwość udzielenia sakramentu chorych na prośbę zainteresowanych. 

Poza tym terminem w razie potrzeby proszę kontaktować się z kancelarią parafialną. 

Również przy okazji Dnia Chorych, 11 lutego każdego roku jest możliwość przyjęcia tego sakramentu. 

Kapłaństwo

Od początku istnienia parafii w Nożynie nie zrodziło się żadne powołanie kapłańskie. Dlatego wspieramy intencje powołań kapłańskich w naszej diecezji swoimi modlitwami włączając się w akcje modlitewne organizowane przez WSD w Pelplinie. W każdy pierwszy czwartek miesiąca modlimy się również w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. 

Młodych ludzi zainteresowanych drogą życia kapłańskiego zachęcamy do śledzenia strony internetowej naszego seminarium w Pelplinie: 

www.seminariumpelplin.pl.

Dziewczęta zainteresowane życiem zakonnym zachęcamy do śledzenia stron internetowych zgromadzeń żeńskich zaprzyjaźnionych z naszą parafią: 

www.pasterki.diecezja.torun.pl

www.jozefitki.pl

www.u-pallotynek.pl

Msze Św.

w niedziele i święta:
9:00, 11:00
W sobotę Msza wieczorna jest również Mszą niedzielną

w dni powszednie:
9.00 (wtorek i czwartek)
18.00 (latem) w pozostałe dni powszednie
17.00 (zimą) w pozostałe dni powszednie

W czasie Adwentu Msze św. tylko popołudniu. 

Boże Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok - Świętej Bożej Rodzicielki:
11:00, 13:00

Święta „zniesione”:
9.00 lub 17.00 (zimą) 18.00 (latem)

Zobacz więcej

Spowiedź Św.

każdego dnia
15 minut przed Mszą Świętą

I piątek miesiąca
od 17.00 do 18.00 (latem);
od 16.00 do 17.00 (zimą)

I sobota miesiąca
od 17.15 do 18.00 (latem);
od 16.15 do 17.00 (zimą)

Zobacz więcej

Biuro parafialne

Kancelaria Parafialna czynna jest w dni powszednie bezpośrednio po Mszy Świętej.

W niedzielę jest nieczynna.

W nagłych przypadkach np. pogrzeb kogoś bliskiego, kancelaria czynna zawsze.

Zobacz więcej

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM