Msze Św.

w niedziele i święta:
9:00, 11:00
W sobotę Msza wieczorna jest również Mszą niedzielną

w dni powszednie:
9.00 (wtorek i czwartek)
18.00 (latem) w pozostałe dni powszednie
17.00 (zimą) w pozostałe dni powszednie

W czasie Adwentu Msze św. tylko popołudniu. 

Boże Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok - Świętej Bożej Rodzicielki:
11:00, 13:00

Święta „zniesione”:
9.00 lub 17.00 (zimą) 18.00 (latem)


Nabożeństwa

Pierwszy piątek miesiąca:
Godzinę przed Mszą Świętą adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

Pierwsza sobota miesiąca:
45 minut przed Mszą Świętą adoracja Najświętszego Sakramentu,modlitwa różańcowa i okazja do spowiedzi. 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
W każdą środę.

Modlitwy za przyczyną św. Antoniego Padewskiego z indywidualnymi prośbami:
W każdy wtorek.

Różaniec w październiku:
Od poniedziałku do soboty pół godziny przed Mszą Święta. 

Majowe i Czerwcowe:
W łączności z Mszą Świętą w ciągu tygodnia.

Droga krzyżowa w Wielkim Poście:
Każdy piątek pół godziny przed Mszą Świętą. Po niej Msza z kazaniem pasyjnym.

W piątek przed Niedzielą Palmową, droga krzyżowa po Mszy Świętej, ulicami parafii. 

Gorzkie Żale w Wielkim Poście:
Po Mszy niedzielnej. 

Spowiedź Św.

każdego dnia
15 minut przed Mszą Świętą

I piątek miesiąca
od 17.00 do 18.00 (latem);
od 16.00 do 17.00 (zimą)

I sobota miesiąca
od 17.15 do 18.00 (latem);
od 16.15 do 17.00 (zimą)

Pogrzeb

Podczas zgłaszania w kancelarii parafialnej pogrzebu należy dostarczyć akt zgonu zmarłego a także kartę dla zarządcy cmentarza (jeśli pochówek ma się odbyć na naszym parafialnym cmentarzu). 

Jeśli zmarły ma być pochowany na cmentarzu parafialnym należy podać numer kwatery na cmentarzu w celu uzupełnienia księgi cmentarnej i sprawdzenia, czy w danym grobie można pochować kolejną osobę. 


CMETARZ PARAFIALNY

REGULAMIN CMENTARZA
Parafii św. Antoniego Padewskiego w Nożynie 

obowiązujący od 2 lutego 2019 roku

 1. Cmentarz parafialny jest zarządzany przez parafię rzymskokatolicką św. Antoniego Padewskiego w Nożynie. Zarządcą cmentarza jest każdy proboszcz parafii. 
 2. Na terenie cmentarza wolno przebywać w godzinach od 7.00 do 21.00. 
 3. Zwiedzający cmentarz winni zachowywać się poważnie, stosownie do świętości miejsca. Należy podporządkować się poleceniom zarządcy cmentarza. 
 4. Na cmentarzu nie wolno: 

— chodzić po trawnikach i grobach;

— zaśmiecać terenu;

— zrywać kwiatów, zieleni, gałęzi;

— palić tytoniu, pić alkoholu, zachowywać się krzykliwie;

— zabierać na cmentarz zwierząt, np. psów;

— jeździć rowerami, taczkami itp. bez zgody zarządcy cmentarza;

— rozdawać druków i pism bez zgody proboszcza;

— sprzedawać jakich bądź towarów lub uprawiać jakikolwiek proceder zarobkowy;

— sadzić jakichkolwiek drzew i krzewów, bez zgody zarządcy cmentarza;

 1. Składowanie wszelkich odpadów dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego kontenerze, który znajduje się na cmentarzu.
 2. Pochówek zwłok może odbywać się tylko za zgodą najbliższej rodziny i zarządcy cmentarza.
 3. Ekshumacja zwłok wymaga odpowiedniej zgody Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (SANEPID). 
 4. Stawianie i likwidowanie pomników oraz grobowców dopuszczalne jest tylko za zgodą zarządcy cmentarza, przez osoby do tego upoważnione po uprzednim przedstawieniu projektu i kosztorysu. Za ustawienie nagrobka na cmentarzu należy uiścić do kasy parafialnej 10 % od rzeczywistej wartości pomnika. 
 5. Po upływie 20 lat od pochowania zwłok, należy zgłosić się w kancelarii parafialnej celem dokonania przedłużenia opłaty za dzierżawę miejsca na cmentarzu. Miejsce zarezerwowane podlega również opłacie dzierżawy jak w przypadku grobu ziemnego. Obecnie opłata dzierżawy za miejsce na cmentarzu wynosi 200 zł na 10 lat, 400 zł na 20 lat. W przypadku grobów dziecięcych (nie mających pomników jak dla dorosłych) opłata wynosi 100 zł na 10 lat, 200 zł na 20 lat. 
 6. W sprawach pogrzebu należy przestrzegać zasad prawa kościelnego oraz ustawy władzy cywilnej. 
 7. Cmentarz katolicki, podobnie jak świątynia, jest miejscem świętym, przeznaczonym wyłącznie do chowania zmarłych i odprawiania nabożeństw żałobnych. Poszanowanie godności tego miejsca jest obowiązkiem każdego odwiedzającego. 

Chrzest Św.

Sakramentu chrztu świętego udzielamy w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00, jak również z Boże Narodzenie i Wielkanoc o godzinie 11.00. 

W celu zgłoszenia chrztu dziecka należy zgłosić się w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

 • akt urodzenia dziecka;
 • dane o rodzicach chrzestnych: imiona, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania (rodzicami chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane, które mają nienaganna postawę moralną);
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania chrzestnych o praktykowaniu wiary;
 • jeśli rodzice dziecka mieszkają poza naszą parafią, należy dostarczyć pisemną zgodę proboszcza miejsca zamieszkania na udzielenie sakramentu chrztu dziecku. 

I Komunia Św.

Pierwsza Komunia Święta odbywa się każdego roku w niedzielę przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało). Gdyby ustalono inny termin, to zostanie to ogłoszone w pierwszych dniach września roku poprzedniego. 

Do przyjęcia dziecka do I Komunii Św. Wymagane są dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka;
 • jeśli dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii należy przedstawić zgodę pisemną własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej.

Bierzmowanie

PROGRAM DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY BIERZMOWANEJ DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

1. CEL:

— ewangelizacja: doprowadzenie osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania do świadomej decyzji wiary oraz towarzyszenie w dalszym wzroście;

—  wprowadzenie we wspólnotę parafialną: pomoc w poznaniu jej i odkryciu w niej swego miejsca oraz podjęciu odpowiedzialności za nią.

2. ZAŁOŻENIA

a) Program obejmuje młodzież, która:

— przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania ,

— przyjęła sakrament bierzmowania i odkryła swoje miejsce we wspólnocie parafialnej (klasy ponadpodstawowe).

b) Duszpasterskie przygotowanie kandydatów do bierzmowania nie zastępuje przygotowania katechetycznego, ale mu towarzyszy.

c) Spotkania mają prowadzić kandydatów do doświadczenia żywego Kościoła i włączyć we wspólnotę lokalną poprzez:

— wspólną modlitwę i przeżywanie liturgii,

— posługę w parafii,

— zdobywanie wiedzy na temat parafii i diecezji.

d) Przygotowanie kandydatów do bierzmowania trwa dwa lata.

e) Kandydaci posługują się Indeksami, które służą weryfikacji uczestnictwa w formacji w zakresie podstawowym – określają niezbędne minimum, by zakończyć formację przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.

f) Po przyjęciu sakramentu bierzmowania młodzież ma możliwość kontynuacji formacji w grupach formacyjnych (m. in. w zrzeszeniach katolickich: stowarzyszeniach, ruchach, wspólnotach, diakoniach).

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

a) Wydział Duszpasterski:

— wprowadza program w parafiach:

— opracowuje i dostarcza konieczne materiały duszpasterskie (m.in. konspekty spotkań),

—  formuje współpracowników księży proboszczów, odpowiedzialnych za realizację programu w parafii,

—  odpowiada na pytania dotyczące realizacji programu.

b) Dziekani:

—  jeśli jest taka potrzeba, koordynują współpracę na terenie dekanatu (na prośbę proboszczów).

c) Proboszczowie:

—  są odpowiedzialni za włączenie kandydatów do bierzmowania w życie parafii zgodnie z założeniami diecezjalnego programu duszpasterstwa bierzmowanych.

d) Wspólnota parafialna:

—  modli się w intencji młodzieży,

— współpracuje z księdzem proboszczem we wprowadzaniu młodzieży wżycie parafialne.

e) Zrzeszenia (ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty):

— współpracują w prowadzeniu rekolekcji kerygmatycznych,

— organizują spotkania modlitewne i posługę młodzieży w parafii,

— wprowadzają młodzież po bierzmowaniu do grup formacyjnych w parafii (ruchów, stowarzyszeń, wspólnot).


W naszej parafii przygotowanie do bierzmowania rozpoczynamy w klasie VI i VII Szkoły Podstawowej a sakrament przyjmujemy w klasie VII i VII SP. Najbliższe terminy sakramentu bierzmowania to lata: 2021, 2023, 2025.

Wymagane dokumenty:

— metryka chrztu;

— w przypadku osób starszych — świadectwo katechizacji szkolnej.

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” KKK 1601.


PRZYGOTOWANIE   DO   SAKRAMENTU   MAŁŻEŃSTWA

W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ


I. USTALENIE MIEJSCA I DATY ŚLUBU

Związek małżeński zawiera się w parafii aktualnego zamieszkania narzeczonej, ewentualnie w parafii aktualnego zamieszkania narzeczonego. Jeśli istnieją okoliczności wskazujące na potrzebę zawarcia go poza własną parafią, należy uzyskać licencję od proboszcza parafii zamieszkania. Ustalenie dnia i godziny ślubu oraz omówienie przygotowania do zawarcia małżeństwa powinno nastąpić około roku przed planowaną datą ślubu. Na spotkaniu omówione zostaną też szczegóły i formalności konieczne do zawarcia związku małżeńskiego.


II. KATECHEZA PRZEDŚLUBNA


1. SPOTKANIA Z DORADCĄ ŻYCIA RODZINNEGO 

Trzy spotkania pary narzeczonych z doradcą życia rodzinnego należy zaplanować tak, aby zakończyły się najpóźniej trzy miesiące przed ślubem. Spotkania odbywają się w odstępie co najmniej trzech tygodni. Na pierwsze ze spotkań umawiamy się telefonicznie. Za materiały dydaktyczne oraz na cele duszpasterstwa rodzin należy uiścić u Doradcy Życia Rodzinnego kwotę 150 zł. Spotkania będą dotyczyły zagadnienia z zakresu naturalnego rozpoznawania oznak płodności wg metody Profesora J. Rötzera.

Doradca w naszej parafii: Anna Chomacka, zamieszkała w Nożynie, tel. 


2. KATECHEZA DLA NARZECZONYCH 

Należy wybrać jedną z trzech form i uczestniczyć w niej w ostatnim roku przed ślubem, jednak nie później niż 3 miesiące przed nim.

Forma 1. WEEKEND DLA NARZECZONYCH Z LEKCJĄ TAŃCA. Piątek od godz. 18.00 – niedziela do godz. 14.30. Terminy i zapisy: www.ewangelizacjapelplin.pl

Forma 2. SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH. Jest to 5 spotkań, każde spotkanie trwa ok. 3 godzin. Terminy i zapisy: www.ewangelizacjapelplin.pl

Forma 3. WIECZORY DLA ZAKOCHANYCH lub REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH. Programy ogólnopolskie, dostępne również poza diecezją pelplińską. Terminy i zapisy: www.spotkaniamalzenskie.pl

3. NAUKA PRZEDŚLUBNA - Liturgia sakramentu małżeństwa. Termin określa duszpasterz parafii zawarcia małżeństwa.


III. ROZMOWA DUSZPASTERSKA ZE SPISANIEM PROTOKOŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO

Celem rozmowy duszpasterskiej ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego jest wykluczenie przeszkód, które uniemożliwiłyby ważne zawarcie związku małżeńskiego.

Należy przynieść:

- potwierdzenie realizacji powyższych punktów katechezy przedślubnej:

1. SPOTKANIA Z DORADCĄ ŻYCIA RODZINNEGO 

2. KATECHEZA DLA NARZECZONYCH 

- świadectwo chrztu świętego z datą wydania poniżej sześciu miesięcy – z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jeśli jej brak, należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania; jeżeli osoba nie przyjęła sakramentu bierzmowania należy porozmawiać o tym z duszpasterzem,
dowody osobiste,

- dokumenty z USC umożliwiające zawarcie ślubu konkordatowego lub odpis aktu małżeństwa cywilnego,

- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,

- dane świadków małżeństwa (spisane z dowodu osobistego: imiona, nazwisko, wiek, adres zamieszkania);

- inne dokumenty wskazane przez duszpasterza.

Celem rozmowy duszpasterskiej ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego jest wykluczenie przeszkód, które uniemożliwiłyby ważne zawarcie związku małżeńskiego.


SPOWIEDŹ ŚWIĘTA


Przed zawarciem sakramentu małżeństwa praktykuje się spowiedź świętą, ponieważ do pełnego przyjęcia łaski sakramentu małżeństwa potrzeba łaski uświęcającej. Do sakramentu pojednania najlepiej przystąpić dwukrotnie. Pierwsza spowiedź powinna być spowiedzią generalną a w drugiej należy uczestniczyć kilka dni przed ślubem. Jeżeli narzeczeni mieszkają ze sobą na sposób stały i tym samym stwarzają okazję popełniania grzechu ciężkiego, praktykuje się wówczas spowiedź na kilka dni przed ślubem i powinna być to spowiedź generalna.


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ regulują poniższe dokumenty:

Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim (1989),

Pierwszy Synod Diecezji Pelplińskiej (2001),

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (2003),

Dokument Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie (2009),

Dekret ogólny o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa (2019).

Namaszczenie chorych

W każdy pierwszy piątek miesiąca ksiądz proboszcz odwiedza chorych z Komunią Święta. Jest możliwość udzielenia sakramentu chorych na prośbę zainteresowanych. 

Poza tym terminem w razie potrzeby proszę kontaktować się z kancelarią parafialną. 

Również przy okazji Dnia Chorych, 11 lutego każdego roku jest możliwość przyjęcia tego sakramentu. 

Kapłaństwo

Od początku istnienia parafii w Nożynie nie zrodziło się żadne powołanie kapłańskie. Dlatego wspieramy intencje powołań kapłańskich w naszej diecezji swoimi modlitwami włączając się w akcje modlitewne organizowane przez WSD w Pelplinie. W każdy pierwszy czwartek miesiąca modlimy się również w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. 

Młodych ludzi zainteresowanych drogą życia kapłańskiego zachęcamy do śledzenia strony internetowej naszego seminarium w Pelplinie: 

www.seminariumpelplin.pl.

Dziewczęta zainteresowane życiem zakonnym zachęcamy do śledzenia stron internetowych zgromadzeń żeńskich zaprzyjaźnionych z naszą parafią: 

www.pasterki.diecezja.torun.pl

www.jozefitki.pl

www.u-pallotynek.pl

Msze Św.

w niedziele i święta:
9:00, 11:00
W sobotę Msza wieczorna jest również Mszą niedzielną

w dni powszednie:
9.00 (wtorek i czwartek)
18.00 (latem) w pozostałe dni powszednie
17.00 (zimą) w pozostałe dni powszednie

W czasie Adwentu Msze św. tylko popołudniu. 

Boże Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok - Świętej Bożej Rodzicielki:
11:00, 13:00

Święta „zniesione”:
9.00 lub 17.00 (zimą) 18.00 (latem)

Zobacz więcej

Spowiedź Św.

każdego dnia
15 minut przed Mszą Świętą

I piątek miesiąca
od 17.00 do 18.00 (latem);
od 16.00 do 17.00 (zimą)

I sobota miesiąca
od 17.15 do 18.00 (latem);
od 16.15 do 17.00 (zimą)

Zobacz więcej

Biuro parafialne

Kancelaria Parafialna czynna jest w dni powszednie bezpośrednio po Mszy Świętej.

W niedzielę jest nieczynna.

W nagłych przypadkach np. pogrzeb kogoś bliskiego, kancelaria czynna zawsze.

Zobacz więcej

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM