Grupy duszpasterskie /

WSPÓLNOTA MODLITEWNA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

WSPÓLNOTA MODLITEWNA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Wspólnota modlitewna spotyka się w każdą środę po Mszy Świętej w salce parafialnej. Każde spotkanie rozpoczyna się wspólna modlitwą spontaniczną przeplataną śpiewem. Po modlitwie następuje rozważanie fragmentu Pisma Świętego. Na zakończenie kapłan udziela wszystkim Bożego błogosławieństwa. 

Osoby pragnące dołączyć do wspólnoty mogą przyjść na spotkanie w kolejną środę. Pamietajmy by zabrać Pismo Święte. 

Statut parafialnej wspólnoty modlitewnej 

św. Michała Archanioła

parafii św. Antoniego Padewskiego w Nożynie 

§ 1

 1. Wspólnota modlitewna „Świętego Michała Archanioła”, zwana w dalszej części Statutu „wspólnotą”, jest wspólnotą osób pragnących pozostawać w duchowej łączności trwając na modlitwie we wspólnych intencjach.
 2. Założycielem parafialnej wspólnoty jest ks. Michał Lal, proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego w Nożynie, który jednocześnie zostaje jej duchowym opiekunem.
 3. Siedzibą Wspólnoty jest parafia św. Antoniego Padewskiego w Nożynie, w diecezji pelplińskiej. 

 § 2

 1. Wspólnota powstała jako wotum wdzięczności Panu Bogu za pielgrzymkę parafialną do groty św. Michała w Monte Sant’Angelo a także jako dziękczynienie za odbywające się od roku 29 września 2017 roku Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie.  
 2. Celem Wspólnoty jest trwanie jej członków na modlitwie wznoszonej do Boga w łączności z św. Michałem Archaniołem. 
 3. Członkowie wspólnoty wypraszają Miłosierdzie Boże w intencjach zgłoszonych wcześniej przez uczestników wspólnej modlitwy: intencjach osobistych, za Ojczyznę, za Kościół Święty, o uzdrowienie i uwolnienie, w intencjach papieskich i za wszystkie aktualne problemy, z którymi zmaga się świat.
 4. Wspólna modlitwa służy umocnieniu formacji duchowej i religijnej członków Wspólnoty.

§3

Duchowość Wspólnoty koncentruje się na następujących formach:

 1. Co miesięcznej Mszy Świętej połączonej z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. 
 2. Modlitwie, w skupieniu złączonej z modlitwą Pana Jezusa w Ogrójcu oraz ciągłym jej ćwiczeniu przez praktykę medytacji i uwielbieniu Pana Boga. 
 3. Ufności w wstawiennictwo świętego Patrona: Michała Archanioła, jako głównej sile wspólnej modlitwy.  
 4. Pobożności Eucharystycznej, przez pełny udział w Mszy Świętej w której podczas czytania modlitwy wiernych, dołączamy duchowo wszystkie nasze wspólnotowe modlitwy.
 5. Ciągłym poszukiwaniu tego, co dobre i czynieniu dobra w życiu własnym, w swojej rodzinie i środowisku,
 6. Życiu Słowem Bożym przez Jego czytanie i rozważanie.

§4

 1.  Członkowie Wspólnoty trwają na modlitwie zgodnie ze swoimi możliwościami duchowymi i czasowymi. 
 2. Członkiem wspólnoty zostaje każdy, kto wyrazi taką chęć. Każdy może uczestniczyć w życiu Wspólnoty bez formalnego zapisania, o ile łączy się w modlitwie z jej członkami.
 3. Członkowie Wspólnoty od chwili zapisania przyjmują zobowiązanie uczestniczenia w comiesięcznej modlitwie we wspólnotowych intencjach. Zobowiązanie do modlitwy jest zobowiązaniem serca a nie prawa. Tym samym jej zaniedbanie nie skutkuje popełnieniem grzechu lub utratą członkostwa we Wspólnocie, pod warunkiem powrotu do modlitwy.
 4. Do Wspólnoty można się zapisać podczas każdego cotygodniowego spotkania odbywającego się w salce parafialnej lub kościele (środa po Mszy Świętej).
 5. Zadaniem członków Wspólnoty jest również zachęcać innych do wspólnego dzieła jakie tworzy Wspólnota.

§5

 1. Członkowie Wspólnoty powinni świadczyć swoją postawą w życiu codziennym o przynależności do Chrystusa oraz możliwie często uczestniczyć we Mszy św. przystępować do sakramentów świętych i trwać na modlitwie.
 2. Każda osoba, choćby nie była wpisana na listę członków Wspólnoty, może łączyć się z Wspólnotą na modlitwie m.in. poprzez podanie swojej intencji modlitewnej, podzielenie się świadectwem itp. 

 §6

 1. Parafialna Wspólnota św. Michała Archanioła w Nożynie, oficjalnie rozpoczęła swoją działalność dnia 29 września 2018 roku, w uroczystość Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
 2. Statut Wspólnoty zatwierdził Ks. Proboszcz Michał Lal dnia 29 września 2018 roku.

Msze Św.

w niedziele i święta:
9:00, 11:00
W sobotę Msza wieczorna jest również Mszą niedzielną

w dni powszednie:
9.00 (wtorek i czwartek)
18.00 (latem) w pozostałe dni powszednie
17.00 (zimą) w pozostałe dni powszednie

W czasie Adwentu Msze św. tylko popołudniu. 

Boże Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok - Świętej Bożej Rodzicielki:
11:00, 13:00

Święta „zniesione”:
9.00 lub 17.00 (zimą) 18.00 (latem)

Zobacz więcej

Spowiedź Św.

każdego dnia
15 minut przed Mszą Świętą

I piątek miesiąca
od 17.00 do 18.00 (latem);
od 16.00 do 17.00 (zimą)

I sobota miesiąca
od 17.15 do 18.00 (latem);
od 16.15 do 17.00 (zimą)

Zobacz więcej

Biuro parafialne

Kancelaria Parafialna czynna jest w dni powszednie bezpośrednio po Mszy Świętej.

W niedzielę jest nieczynna.

W nagłych przypadkach np. pogrzeb kogoś bliskiego, kancelaria czynna zawsze.

Zobacz więcej

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM